Thuis in West-Brabant
Mijn ouders en grootouders zijn allen geboren en getogen in West-Brabant, om precies te zijn in de (deels: voormalige) gemeenten Dinteloord en Prinsenland, Fijnaart en Heijningen, Klundert en Willemstad. Tijdens mijn speurtocht naar mijn verdere voorouders bleek dat zij allemaal buitengewoon honkvast waren, rond 1800 werden de randen van hun wereld gevormd door Sint Annaland en Zevenbergen.

Zeven West-Brabantse families
Op deze website breng ik langzaam maar zeker de voorouders en nakomelingen in kaart van mijn zeven overgrootouders:

Het zijn er zeven, en niet acht, omdat Adriana Eland ongehuwd is gebleven. Zeven families uit een klein gebied resulteren al gauw in vele dwarsverbindingen. Er zijn vooral onderlinge relaties te vinden tussen de families Boertjes, Lips, Eland en Den Hollander, en er zijn vermoedelijk maar weinig West-Brabantse protestantse families die niet ergens om de hoek komen kijken.

Bronnen
Wie zich bezighoudt met genealogisch onderzoek van West-Brabantse families, bevindt zich in een bevoorrechte positie. De bevolkingsregisters en de daaraan voorafgaande doop-, trouw- en begraafboeken uit deze streek zijn voortreffelijk ontsloten in het Regionaal Archief West-Brabant en Historisch Centrum Het Markiezenhof. De op deze website te vinden geboorten, huwelijken en overlijdens konden dan ook in veruit de meeste gevallen worden gereconstrueerd uit of getoetst aan de oorspronkelijke, digitaal beschikbare akten. Voor enkele families werd de zoektocht vergemakkelijkt door het werk van anderen. Ik heb vooral profijt gehad van de inspanningen van John Drogtrop (familie Eland), Hans Lips, Ad Boertjes, Ad Polak, Dirk Schtten (familie Boertjes) en Anton Stomphorst (familie den Hollander), maar vele anderen hebben niet minder gewaardeerde kleinere bijdragen geleverd.

Werk in uitvoering
Een stamboom is waarschijnlijk nooit 'af', en niet alleen omdat er af en toe nieuwe nakomelingen op de wereld worden gezet. En hoewel er al heel wat uren werk in zijn gaan zitten, ben ik nog maar net begonnen. De inhoud gaat bij mij vr de vorm, dus de opmaak van deze website is erg eenvoudig. Die mooie vormgeving moet nog maar even wachten. Het spreekt voor zich dat ik mij aanbevolen houd voor aanvullingen en correcties. Stuur een bericht naar:


Privacy
Op deze website zijn geen gegevens opgenomen van levende personen, omdat de Wet Bescherming Persoonsgegevens dit niet toestaat. meer

Laatste wijzigingen:
31 december 2017: toevoeging van overlijdens aan alle stambomen
15 december 2012: aanvulling stamboom Polak (nakomelingen van Jan Abrahams Polak).